Tel.: +421 31 780 38 73, +421 905 848 510 |

hygesia@stonline.sk

  • Slovenčina
  • Magyar
  • English
Doprava – špedícia

Spoločnosť Hygesia vznikla v roku 1991. Distribúcia potravín bola jedna z hlavných myšlienok a cieľov spoločnosti. Výber dodávateľov potravinových výrobkov prebiehal a stále prebieha na základe striktných kritérií, medzi ktoré patria hlavne kvalita výrobkov a spoľahlivosť dodávateľa. Postupným rastom portfólia výrobkov rástla aj spoločnosť.

Okrem hl. predmetu podnikania, ktorým je Export-Import potravín spoločnosť vykonáva nasledujúce činnosti:

  • medzinárodná a vnútroštátna kamionová preprava
  • medzinárodná a vnútroštátna špedícia
  • prenájom skladových a parkovacích plôch

 

 

 
Devízou našej spoločnosti je okrem uvedených činností aj poloha na území mesta, jednoduchá a rýchla prístupnosť k ťahu R1 Trnava –Nitra a D1 Bratislava -Trnava.

Každoročnými investíciami do vzdelávania ako i do modernizácie vozového parku, garantujeme zvyšovanie kvality a profesionality v ponúkaných službách. Spoločnosť je certifikovaná a používa systém riadenia kvality IFS TRANSPORT & STORAGE.

Hygesia spol.sr.o. je členom Zväzu zasielateľov a logistiky SR ČESMAD Slovakia.

Náš vozový park tvoria vozidlá typu VOLVO (4x) , IVECO (8x) . Sú to vozidlá s vysokými technickými parametrami a všetky vozidla spĺňajú medzinárodnú normu EURO 3, EURO 5 a EEV.

Zárukou kvalitnej realizácie prepráv je zabezpečený servis vozidiel v autorizovaných servisoch.

Okamžite riešime krízové situácie...
Okamžite riešime krízové situácie k maximálnej spokojnosti nášho zákazníka. Spolupracujeme s viacerými spoločnosťami, ktoré sú s našimi službami spokojní. Zabezpečujeme celovozové prepravy paletového tovaru nielen v rámci celej EU, ale aj medzi štátmi EÚ a východnej Európy.
V rámci zabezpečenia tovaru...
V rámci zabezpečenia tovaru a aj vozidiel je samozrejmé, že máme uzavreté poistenie tovaru na 250.000 Euro a poistenie zodpovednosti za škody. V rámci zefektívnenia a skvalitnenia operatívnej prevádzky sú všetky naše vozidlá vybavené mobilnými telefónmi a systémom GPS.
K skvalitneniu poskytovaných služieb...
K skvalitneniu poskytovaných služieb prispel GPS-monitorovací systém prostredníctvom ktorého majú naši obchodný partneri vždy aktuálne informácie o polohe ich tovaru! Váš tovar odvezieme pomocou ôsmich megových návesov s 3-metrovou výškou (HFS) a taktiež pomocou štyroch chladiarenskych súprav.