Tel.: +421 31 780 38 73, +421 905 848 510 |

hygesia@stonline.sk

  • Slovenčina
  • Magyar
  • English
O spoločnosti

Spoločnosť Hygesia vznikla v roku 1991. Distribúcia potravín bola jedna z hlavných myšlienok a cieľov spoločnosti. Výber dodávateľov potravinových výrobkov prebiehal a stále prebieha na základe striktných kritérií, medzi ktoré patria hlavne kvalita výrobkov a spoľahlivosť dodávateľa. Postupným rastom portfólia výrobkov rástla aj spoločnosť.

Všetky užívané priestory sú vo vlastníctve spoločnosti Hygesia spol.s r.o. Skladové priestory majú rozlohu 3 tis. m². 26 zamestnancov zabezpečuje všetky služby, ktoré súvisia so zabezpečením uspokojenia požiadaviek dodávateľov a zákazníkov.

Administratívna budova sa nachádza priamo v areáli fy Hygesia. Sústredenie pracovísk na jedno miesto zrýchlilo komunikáciu vo vnútri firmy a prinieslo úsporu nákladov. Všetky poskytovné služby a pracovníci sú k dispozícii našim zákazníkom na jednom mieste.

Poctivím prístupom k práci sa snažíme poskytovať našim zákazníkom čo najkvalitnejšie služby a produkty.

Spoločnosť patrí medzi stabilné dopravné spoločnosti na dopravnom trhu, kde jej hlavnou filozofiou je vysoká kvalita ponúkaných služieb.

Okrem hl. predmetu podnikania, ktorým je Export-Import potravín spoločnosť vykonáva nasledujúce činnosti:

  • medzinárodná a vnútroštátna kamionová preprava
  • medzinárodná a vnútroštátna špedícia
  • prenájom skladových a parkovacích plôch

 

 

 

Devízou našej spoločnosti je okrem uvedených činností aj poloha na území mesta, jednoduchá a rýchla prístupnosť k ťahu R1 Trnava –Nitra a D1 Bratislava -Trnava.

Každoročnými investíciami do vzdelávania ako i do modernizácie vozového parku, garantujeme zvyšovanie kvality a profesionality v ponúkaných službách. Spoločnosť je certifikovaná a používa systém riadenia kvality IFS TRANSPORT & STORAGE.

Hygesia spol. s.r.o. je členom zväzu zasielateľov a logistiky SR ČESMAD Slovakia.